RAPORLAR

Rapor Sayısı: 33
Başlık
YSK Karar - Oyun geçerli geçersiz sayılmasına ilişkin durumları gösteren oy pusulası şablonlarına ilişkin karar
Ysk Genelge - 200 sayılı Genelge Yurt Dışında Yaşayan Seçmenlerimizin Oy Kullanmaları Amacıyla İhtiyaç Duyulan Mal Hizmetleri
YSK Genelge - İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini gösterir 139 sayılı Genelge
YSK Genelge - 145-1 Gümrük Kapılarında Görev Yapacak İlçe Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin Genelge
YSK Genelge - Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135/II sayılı genelge
YSK Genelge - Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 sayılı Genelge
YSK Karar - Tutuklu bulunanlar, taksirli suçlardan hükümlü olanların oy kullanıp kullanmayacağına ilişkin karar
YSK Karar - Cumhurbaşkanı adaylığı kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasında, seçmenlere ilişkin kimlik tespitinde hangi belgelerin kabul edileceğine ilişkin karar
YSK Karar - Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, seçmenlerin seyyar sandık kurulu için kayıt ve güncelleme işlemlerine ilişkin karar
YSK Karar - Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına ilişkin karar
YSK Karar - Yurt Dışında Yaşayan Seçmenlerimizin Oy Kullanmaları Amacıyla İhtiyaç Duyulan Mal ve Hizmet Alımları ile Seçimlerle İlgili Yurt Dışındaki Diğer Harcamalarına İlişkin Karar
YSK Karar - Cumhurbaşkanı adayları Propaganda Usul ve Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Karar
YSK Karar - Siyasi partiler Propaganda Usul ve Esaslarının Belirlenmesine ilişkin Karar
YSK Karar - Seçimlerde sandık kurulacak gümrük kapılarının tespit edilmesine ilişkin Karar
YSK Karar - Yurt dışında sandık kurulacak ülkeler ve oy kullanılacak günlerin belirlenmesine ilişkin Karar
YSK Karar - Aday tarafından verilecek mal bildiriminin adaylar tarafından kullanılacak listelerin şekil, içerik ve tasdiki, makbuzların şekil ve içeriği, bastırılması, bağış ve yardımların alınması, kayda geçirilmesi, harcanması, harcanmayan ya da bağış sınırını aşan kısmın hazineye intikali ile adaylara yapılacak mali yardıma usul ve esaslarına ilişkin Karar
YSK Karar - Siyasi partilerce istenen seçmen kütüklerinin verilmesinde yapılacak uygulamanın ana kurallarının belirlenmesine ilişkin karar
YSK Karar - Seçim günü yasaklarına ilişkin karar
YSK Karar - Siyasi Partilerin aday listelerini vermelerinde usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin karar
YSK Karar - Bağımsız adayların listelerini vermelerinde usul ve esasların belirlenmesine ilişkin karar
YSK Karar - Siyasi reklama ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin karar
YSK Karar - Yayın ilkelerin belirlenmesine ilişkin karar
YSK Genelge - Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir 140-II Sayılı Genelge
YSK Genelge - Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir 140-I sayılı Genelge
YSK Karar - Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylığı için usul ve esasların belirlenmesine ilişkin karar
YSK Karar - Seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına ilişkin karar
YSK Karar - 24 Haziran seçimlerine ilişkin Seçim Takvimi
YSK Karar - Siyasi partilerce aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylığı için usul ve esasların belirlenmesine ilişkin karar
YSK Karar - İllerin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesine ilişkin karar
YSK Karar - Seçimlere katılabilecek siyasi partilerin tespitine ilişkin karar
YSK Karar - Seçimlerde tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatlerine ilişkin karar
YSK Karar - Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının tespitine ilişkin karar
YSK Karar - Milletvekili adayı olabilmek için, çekilme veya görevlerinden ayrılma isteğinde bulunma tarihlerinin belirlenmesine ilişkin karar

CHPnet

SİTELERİ